Medlemsavgiften

Medlemsavgiften består av två delar, en medlemsavgift och en träningsavgift.

Medlemsavgiften är 100 kr per person och träningsavgiften är 200 kr för barn och studerande och 500 kr för vuxna. Träningsavgiften är maximalt 1200 kr per familj. Man betalar vuxenavgift från det år man fyller 21 år.

Exempel

  • För en enskild vuxen blir avgiften 100 + 500 kr dvs 600 kr (barn och studerande: 300 kr)
  • För en familj med två vuxna och två barn blir avgiften 4 x 100 kr + 2 x 500 kr + 2 x 200 kr
    dvs 1 800 kr, men träningsavgiften är maximalt 1 200 kr per familj så totalt blir det 1 600 kr.

Avgiften insättes på BG 537-7866. Betalningsmottagare: IF Marin Väst. Glöm inte att uppge ditt namn.

Årsavgiften skall betalas i början av året (eller när man blir medlem), innan årsmötet som brukar hållas i mars.

Andra intäkter

Medlemsavgiften står för en del av vår finansiering, men den allra största delen av våra intäkter kommer från vårt arbete med att arrangera tävlingar och andra arrangemang. Förutom medlemsavgiften behöver alltså alla medlemmar och yngre medlemmars vårdnadshavare även hjälpa till ideellt i klubbens verksamhet.

Tack vare arrangemangen kan vi hålla medlemsavgiften låg så många har möjlighet att vara med i vår förening.

Tävlingsavgifter

Vår förening och vår sektion har en god och stabil ekonomi vilket gör att föreningen står för alla startavgifter för nationella tävlingar utom O-Ringen för våra löpare. Som aktiv orienterare i IF Marin Väst kan man alltså tävla fritt hur mycket som helst under året.

Medlemsvillkor

Genom att inbetala medlemsavgiften till föreningens konto accepterar du IF Marin Västs stadgar och IF Marin Västs integrtitetspolicy. Genom inbetalning av medlemsavgiften anses medlemmen ha accepterat dessa villkor för medlemskap i föreningen och det har uppstått ett avtal mellan medlemmen och föreningen. För barn gäller att avtalet ingås genom att vårdnadshavaren erlägger barnets medlemsavgift och därigenom accepterar villkoren för medlemskap i idrottsföreningen.

Se även Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

2 kommentarer till “Medlemsavgiften”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *