Gustav Lundbergs pris

Gustav Lundbergs pris tilldelas någon ungdomsmedlem varje år från varje sektion. Gustav Lundbergs pris är skapat efter Gustav Lundberg som varit ordförande i vår förening under många år.

Priset började delas ut 2013 och var då 1 000 kronor till varje stipendiat. Priset delas ut på årsmötet.

Fondens regler:

§1   Fonden är inrättad vid Gustav Lundbergs 90 årsdag 2013-01-25 inom IF Marin Väst och syftar till att premiera ungdomar i IF Marin Väst.

§2  Aktiv ungdom i föreningen IF Marin Väst utses och tilldelas premie 1 gång/år för extraordinära och goda insatser inom sin idrott. Styrelsen fastställer stipendiat på förslag från sektionsledning vid sista styrelsemötet varje kalenderår

§3  Storleken på stipendiet kan variera beroende på fondens avkastning

§4  Bidrag till fonden insättes på IF Marin Västs (org 857202-6147) plusgiro 522735-0

Motivering för pristagarna i orienteringssektionen:

2015

Priset tilldelas Maria Bengtsson. Maria är alltid en god kompis och en öppen och glad person som får alla att trivas på träningar och klubbträffar. Hon möter utmaningar i orientering med styrka och ger sig aldrig – ett föredöme, som inte är rädd för att pröva nya svårigheter eller nya banor. Därför är vi glada att ha Maria som orienterare i IF Marin Väst!

2014

Priset tilldelas Jakob Junkers för det driv och intresse han har visat för att utvecklas vidare och lära mer inom orienteringssporten. Jakob har under året etablerat sig på svart nivå i H18 genom att träna och tävla flitigt och aldrig ge upp i motgång. Han har träget ställt upp i och fullföljt fler tävlingar i sin huvudklass än någon annan junior i klubben. Jakobs ambitioner har också givit resultat under 2014 då han gjort några av sina bästa orienteringslopp hittills, och det på den svåraste nivån. Med stipendiet på 1000 kr vill vi uppmärksamma och belöna dessa prestationer och den utveckling Jakob drivit fram i sin egen orientering.

2013

Orienteringssektionens stipendiat till Gustav Lundbergs pris år 2013 är Robert Karlsson i handikappgruppen. Robert har en lång historia i föreningen och har under alla dessa år varit en god kamrat och en ständigt positiv kraft. Under 2013 har han gjort fysiska framsteg och blivit än mer aktiv på träningarna. På sektionens gemensamma träningsdag visade han prov på både en härlig kämpaanda och stora framsteg inom orientering.