Tisdagsträning i Ruddalen (Grimmeredsvägen/Lonsegårdsvägen)

29 maj, 2018

Tisdagsträning 29 maj. Samling kl 18:00 på motionsspåret vid korsningen Grimmeredsvägen/Lonsegårdsvägen för träning på Ruddalskartan.