MEDLEMSAVGIFTEN 2002

Till sista numret av klubbtidningen (nov-2001) har bifogats ett inbetalningskort för att betala medlemsavgiften för 2002. Samdistributionen sker av kostnadsskäl. Avisering sker endst på detta sätt – betala i god tid före årsskiftet!Avgifter 2002:Ungdom -16 år: 60 krMedlem 17- år: 100 krFamiljemedlemsskap: 200 krStödjande medlem: 50 krUppge aktuell emailadress och eventuella nya familjemedlemmar på inbetalningskortet.

Läs mer

OBS! ÄNDRAD LOKAL FÖR HÖSTAVSLUTNINGEN!!

Årets höstavslutning lördagen den 24 november äger rum på Västerträffen (’Träffpunkten’), Östra Skärvallsgatan 1, strax intill Furåsens kyrka. Tid: 14.00 – 16.00. Orsaken är att klubbens medlemskort inte längre gäller som inpassering på AMF4. Bedrövligt men sant! Om någon kan ställa upp och baka eller koka kaffe/te – hör av er snarast! Hjälp behövs även […]

Läs mer