Karta: Påvelund

Kartan över Påvelund är vår mest använda karta. På kartan finns bland annat Påvelunds motionscentral som vi brukar ha som samlingspunkt på träningar.

Format: Digital (OCAD)
Skala: 1:5 000
Ekvidistans: 4 m
Upphovsrätt: IF Marin Väst
Reviderad: Framställd 2000, löpande reviderad
Beställning: orientering@ifmarinvast.se (25 kronor per kartutskrift plus porto/frakt)

Påvelund, karta