Karta: FöMedC

Föreningens klubbstuga ligger inne på Göteborgs Garnison, eller Försvarsmedicinskt centrum (FöMedC).

Format: Digital (OCAD)
Skala: 1:5 000
Ekvidistans: 5 m
Upphovsrätt: IF Marin Väst
Reviderad: Framställd 2000, löpande revidering

FöMedC