Hög tid att betala medlemsavgiften för 2018

Nu är det hög tid att betala medlems- och träningsavgiften för 2018.
Medlemsavgiften består av två delar, en medlemsavgift och en träningsavgift.
Medlemsavgiften är 100 kr per person eller 200 kr per familj och träningsavgiften är 200 kr för barn och studerande och 500 kr för vuxna. Träningsavgiften är maximalt 1 200 kr per familj.

Exempel

  • För en enskild vuxen blir avgiften 100 + 500 kr dvs 600 kr (barn och studerande: 300 kr)
  • För en familj med två vuxna och två barn blir avgiften 200 kr + 2 x 500 kr + 2 x 200 kr
dvs 1 600 kr, men träningsavgiften är maximalt 1 200 kr per familj så totalt blir det 1 400 kr.
    Avgiften insättes på PG 522735-0. Betalningsmottagare: IF Marin Väst. Glöm inte att uppge ditt namn.
    Årsavgiften skall betalas i början av året (eller när man blir medlem), innan årsmötet som brukar hållas i mars.

Andra intäkter
Medlemsavgiften står för en del av vår finansiering, men den allra största delen av våra intäkter kommer från vårt arbete med att arrangera tävlingar och träningar. Förutom medlemsavgiften behöver alltså varje medlem även hjälpa till ideellt i klubbens verksamhet.
Tack vare arrangemangen kan vi hålla medlemsavgiften på en låg nivå så att så många har möjlighet att vara med i vår förening.

Tävlingsavgifter
Vår förening och vår sektion har en god och stabil ekonomi vilket gör att föreningen står för alla startavgifter för nationella tävlingar utom O-Ringen för våra löpare. Som aktiv orienterare i IF Marin Väst kan man alltså tävla fritt hur mycket som helst under året.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *