Bror är allvarligt sjuk

Klubben har tyvärr drabbats av en mycket sorglig händelse. Vår kassör och stöttepelare under många år Bror Larsson har drabbats av en stroke. Hans tillstånd är stabilt men han har drabbats av omfattande förlamningar. Förhoppningsvis kommer dessa att släppa åtminstone delvis men vägen tillbaka kommer att vara lång och besvärlig.

Nu får vi visa att vi kan klara oss själva även utan Brors direkta medverkan. Det kommer att bli svårt men om alla bidrar med insatser så skall vi väl klara det.

Till sist vill jag å klubbens vägnar framföra våra hälsningar till Bror. Du finns i våra tankar! Med dina förutsättningar kommer du säkert att klara även detta!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *